Kyyn rauhoittaminen muualla kuin pihapiirissä

Aloite on tarkastettu oikeusministeriössä ja hyväksytty!

07.07.2015 20:46

Aloite on tarkastettu

Kyyn rauhoittaminen muualla kuin pihapiirissä

9.7.2015 Lakiehdotus, ei taloudellista tukea

Oikeusministeriö on tarkastanut kansalaisaloitteen ja hyväksynyt sen julkaistavaksi kansalaisaloite.fi -palveluun. Aloitteen kannatusilmoitusten kerääminen alkaa yllä mainitusta päivämäärästä alkaen.

Oikeusministeriön saate:

Oikeusministeriön asianumero:
OM 102/52/2015

Aloite sijaitsee osoitteessa: https://www.kansalaisaloite.fi/fi/aloite/1355

 

Initiativet har granskats

Kyyn rauhoittaminen muualla kuin pihapiirissä

9.7.2015 Lagförslag, inget ekonomiskt stöd

Justitieministeriet har granskat medborgarinitiativet och godkänt det för publicering på webbtjänsten medborgarinitiativ.fi. Insamlingen av stödförklaringar för initiativet börjar från och med det datum som nämns ovan.

Justitieministeriets följebrev:

Justitieministeriets ärendenummer:
OM 102/52/2015

Initiativ finns på adressen: https://www.kansalaisaloite.fi/sv/initiativ/1355

 

Hakusivu

Yhteystiedot

Kyyn rauhoittaminen Suomessa