Kyyn rauhoittaminen muualla kuin pihapiirissä

Pieni kauneusvirhe!

09.07.2015 08:41

Kaikista tarkastuksista huolimatta sekaan oli livahtanut kirjoitusvirhe (rahoitus) eli lopputekstin ehdotuksissa tietenkin näin: "2. Luonnonsuojeluasetuksen 18 §:än ehdotetaan lisättäväksi uusi toinen momentti, jonka mukaan: 

“Kyyn rauhoitus ei kuitenkaan koske pihapiiriä. Luonnonsuojelulain rauhoitussäännösten estämättä pihapiirissä tavatun kyyn saa pyydystää ja siirtää välittömästi pois pihapiiristä, ja ellei muuta vaihtoehtoa ole, myös tappaa. “

Hakusivu

Yhteystiedot

Kyyn rauhoittaminen Suomessa